preload spinner

Kapitellogen i Odense

Velkommen til Provinsiallogen i Odense som repræsenterer Ordenens tredje skifte i daglig tale kaldet Kapitlet.


Provinsiallogen er stiftet 1881. Dens device er CERTAMEN ET VICTORIA  - Strid og Sejr.
 

Til Provinsiallogen er tilknyttet:
Stewardlogen:  Korset & Løverne i Haderslev
Kapitelinstruktionslogen: Under Korset i Faaborg.


I Kapitlet arbejdes i Ordenens kapitelgrader dækkende VII-Grad - VIII-Grad  -  IX-Grad  -  og X-Grad.

Kapitlet har normal arbejdsdag hver onsdag i logeåret.

Specielle arrangementer / udflugter arrangeret af Kapitlet findes under Arrangementer / udflugter for medlemmer.

Bemærk du skal være logget ind - før du kan se produkter.. 


 

Provinsiallogen i Odense

 

Beslutningen om den første Provinsialloge i Danmark kan ses i et brev til de Ordførende Mestre for Sankt Johanneslogen Maria til de tre Hjerter og Sankt Andreas Instruktionslogen Louise, dateret Amalienborg Slot den 10. februar 1880, hvori "Vi Christian Frederik Vilhelm Carl, Kronprins til Danmark, har besluttet, at der skal oprettes en Provinsialloge i Odense, men at Tidspunktet, da den skal træde i Virksomhed, først af OS fastsættes, efter at Sagen er bleven undersøgt af og alle Forberedelser til Oprettelsen ere blevne trufne af en Comité, Vi i den nærmeste Fremtid vil udnævne".

 

Kronprins Frederik (VIII) forestod indvielsen af Provinsiallogen i Odense den 10. december 1881.

 

 

Provinsialmestre i PLO siden 1881

Stamhusbesidder, kammerherre Ove Sehestedt Juul

1881-1882

Lensgreve Carl Frederik Rantzau

1882-1890

Vakant, ad interim, direktør Jørgen Victor Esmann

1900-1902

Oberst Niels Peter Jensen

1902-1916

Baron V.C.A.O. Axel Blixen-Finecke

1916-1940

Greve Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

1940-1958

Amtslæge Hjalmer Heerup

1958-1961

Direktør Frits von Holstein

1962-1985

Skattedirektør Verner Pedersen

1985-1994

Godsforvalter Henning Bastrup

1994-2004

Skoleinspektør Hans Martin Jepsen

2004-2005

Kontorchef Philip B. Holse

2005-2010

Overlæge Walter Schwartz

2010-2013

Økonomichef Svend Erik Grønvald

2013-2016

Direktør Johnnie R. La Fontaine

2016-2020

Distriktschef Knud Sigsgaard

2020-2021

Selvstændig Thommy Pedersen

2022-