FAQ

Kan alle handle i netbutikken?

Nej - kun medlemmer af Den Danske Frimurerorden, som efter ansøgning er blevet godkendt til at gøre brug af alle netbutikkens faciliteter, kan gøre brug af alle dens muligheder.

For personer, som ikke er medlem af Den Danske Frimurerorden, er der mulighed for at gøre brug af netbutikkens faciliteter inden for et meget begrænset område.