preload spinner

Sankt Andreaslogen

Sankt Andreaslogen LOUISE

 

Sankt Andreaslogen LOUISE i Odense blev indstiftet af Viseste Salomo Vicarius (Ordenens Stormester), Kronprins Frederik (VIII), den 20. november 1876 og påbegyndte sit arbejde på Sankt Andreas' helgendag, den 30. november samme år, da Første Deputeret Mester, F.L.V. von Satterup, åbnede en lærlige-medbroderloge i det svenske system, der i løbet af 1850'erne var blevet indført som Den Danske Frimurerordens officielle gradssystem. 

 

Flere af Sankt Johanneslogen Maria til de tre Hjerters medlemmer havde forud for LOUISEs oprettelse arbejdet i de såkaldte "skottegrader" i Sankt Andreaslogen CUBUS FREDERICI SEPTIMI, som dengang var den eneste Sankt Andreasloge herhjemme. CUBUS FREDERICI SEPTIMI var blevet stiftet i Helsingør i 1855, men flyttede til København to år senere. Det var imidlertid kun de færreste brødre fra provinsen, der havde mulighed for at rejse til hovedstaden, og stadig flere italesatte med tiden behovet for en Sankt Andreasloge i provinsen. Deres ønske blev således opfyldt i 1876.

 

I forbindelse med oprettelsen af LOUISE besluttede Ordenens ledelse, at der ikke måtte opføres andre Andreasloger i landet inden for de første 10 år. Sankt Andreaslogen i Odense, der fik til huse i den netop ombyggede logebygning i Albanigade, opfyldte altså ikke blot mange brødres længe nærede ønske om at arbejde med Ordenens højere grader nær deres bopæl, den fik også de bedste organisatoriske startbetingelser. Den blev da også en succes fra begyndelsen. Straks efter indstiftelsen affilierede 40 Maria-brødre, der tidligere havde været medlemmer af CUBUS FREDERICI SEPTIMI, således til LOUISE, og ved afslutningen af det første arbejdsår talte den nye Sankt Andreasloge hele 83 medlemmer. Brødre fra hele provinsen, herunder Vestsjælland og Lolland-Falster, strømmede til arbejdet i Odense i et sådant omfang, at LOUISE stort set ikke kendte til enkeltoptagelser og -forfremmelser i de første mange år.

 

Opbakningen til LOUISE fortsatte igennem generationer. Logen oplevede ganske vist en nedgang i medlemstallet i forbindelse med oprettelsen af Sankt Andreaslogen DE FIRE ROSER i Aarhus i 1908. Det steg dog hurtigt igen, fordi tilgangen af nye medlemmer var langt større end antallet af brødre, der indgik til Det Evige Østen. Ved 25-års jubilæet i 1901 havde LOUISE mere end 500 medlemmer, og ved 50-års jubilæet i 1926 var medlemstallet steget til 829. Det bør nævnes, at Enkedronning Louise, som Sankt Andreaslogen i Odense var blevet opkaldt efter, døde det år, logen fejrede sit 50-års jubilæum. Enkedronningen, der var datter af Karl XV af Sverige, havde som ung prinsesse giftet sig med Kronprins Frederik (VIII) og var således blevet Danmarks dronning ved sin mands tronbestigelse i 1906. Hun var en stærkt troende og viljefast kvinde og blev en værdifuld støtte for sin mand ikke blot i hans høje gerning som landets monark frem til 1912, men også i hans krævende hverv som leder af Den Danske Frimurerorden i mere end 40 år.

 

Tiden efter Anden Verdenskrig

Tiden efter Anden Verdenskrig, hvor frimureriet havde ligget stille på grund af tysk pression, blev præget af både fremskridt og tilbagegang. Tilgangen af nye brødre var særlig stor i 1950'erne, hvor der blev optaget gennemsnitligt 70 brødre om året. LOUISEs medlemstal toppede i 1970 med 1.091 brødre og lå stabilt på 1.075 ved 100-års jubilæet i 1976. Herefter begyndte medlemstallet at falde i takt med den generelle medlemsnedgang i Ordenen, ligesom brødrenes fremmøde til de enkelte logeaftener blev ringere.

 

I 1999 var LOUISE nede på 882 medlemmer og foretog sjældent dobbeltoptagelser og -forfremmelser. Med til historien hører, at Sankt Andreaslogen DOROTHEA AD CORONAM var blevet oprettet i Kolding i 1958, og at mange brødre fra Trekantområdet med tiden valgte denne som rammen om det daglige arbejde i IV-V og VI grad.

 

De senere år

I de senere år er medlemsnedgangen i såvel LOUISE som Den Danske Frimurerorden blevet bremset, og mange nye brødre er føjet til den uopløselige kæde. Den positive udvikling skyldes blandt andet, at Ordenen har åbnet sig mere over for offentligheden og i dag tiltrækker nye medlemmer via Internettet, informationsmøder og åbent hus-arrangementer. Samtidig har Ordenen internt iværksat en række initiativer, der styrker brødrenes trivsel og samarbejdet på tværs de nuværende 10 Sankt Andreasloger og 14 Sankt Andreas Instruktionsloger. LOUISE står med andre ord godt rustet til det fremtidige arbejde under ledelse af Ordførende Mester Christian Bruun Skipper.

 

Som det er tilfældet i vore dage, har stærke og farverige personligheder sat deres præg på LOUISEs arbejde igennem tiden og på den måde været med til at styrke frimureriet ikke bare på Fyn og i Jylland, men i hele landet. Ikke alle kan nævnes her, men især O. Sehestedt-Juul (Ordførende Mester 1876-80), SS. Harris (Ordførende Mester 1924-45), Emil Petersen (Taler 1914-38), F. Møller (Taler 1888-1907) og J.G.B. Mengel (Ordførende Mester 1945-52) fortjener at blive omtalt. Faktisk fortjener samtlige embedsmænd i LOUISEs formative år at blive fremhævet for deres utrættelige indsats, for de havde ingen vikarer og holdt selv samtlige instruktioner. Først et godt stykke ind i det 20. århundrede blev der lavet om på dette, hvor både vikarer og "fremmede" instruktører blev introduceret i arbejdet.

 

 

Det uundværlige bindeled

Trods vekslende medlemstal og skiftende embedsmænd har Sankt Andreaslogen LOUISEs væsentligste styrke i mere end 135 år været Andreas-skiftets smukke ritualer og rige symbolik. LOUISE har til stadighed lagt afgørende vægt på det indhold i IV-V og VI grad, der er så eksistentielt, at Ordenens tidligere stormester Frode Rydgaard med rette kaldte det for frimureriets "... midte, kerne og hjerte". LOUISEs opgave vil også i fremtiden ligge i at understøtte brødrenes frimureriske udvikling ved at forkynde fortsættelsen af den ordenslære, der bliver påbegyndt i Johanneslogen, og forberede dem på arbejdet i Kapitlet. Også fremover vil LOUISE være det nødvendige og uundværlige bindeled mellem de to skifter, der gør indholdet af frimureriet fuldkomment.

 

Bemærk du skal være logget ind - før du kan se produkter..